In de serie ‘ Vlinderjaarvlinders’ bespraken Chris van Swaay en Jan van der Made in het vorige nummer van Vlinders de Zilveren maan en het Bruin zandoogje. In dit nummer is het Pimpemelblauwtje, die de Vlinderstichting in Nederland wil herintroduceren, aan de beurt.