In een brief aan de formateur, de toekomstige regeringspartijen en de tweede kamer vraagt de Landelijke Vereniging van Vrijwilligerscentrales om een ander beleid omtrent vrijwilligerswerk. Het leven wordt de vrijwilligers zuur gemaakt door het beleid van de afgelopen regeringsperiode. Een wervingscampagne voor vrijwilligers in natuur- en milieuorganisaties heeft 3000 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Volgens de Vereniging zijn er echter nog ten minste 10.000 nodig. De werkdruk op de vrijwilligers is zo groot geworden, dat voor velen de lol eraf gaat. Tegelijkertijd wordt er steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers om voorzieningen in stand te houden en gaten in de professionele zorg op te vangen. Vrijwilligerswerk is van groot belang voor de Nederlandse samenleving geworden, maar dat wordt nog steeds niet erkend, aldus de brief van de Vereniging.