De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting wil graag het entomologisch onderzoek van jongeren stimuleren. Daarom heeft het stichtingsbestuur besloten naast de Uyttenboogaart-Eliasenprijs een prijs van ƒ1.500,- in te stellen voor vrijetijds entomologisch onderzoek van jongeren tot 25 jaar, De eerste UES jongerenprijs zal in de herfst van 1990 worden uitgereikt. Voordrachten voor de prijs worden 1 mei 1990 ingewacht bij de secretaris van de UES. De richtlijnen die voor de prijs gelden zijn te bevragen bij de Secretaris van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam.