D. ter Haar. ONZE VLINDERS, vierde druk, 1989. 491 bladzijden exclusief 95 kleurenplaten. Uitgeverij Intercombi van Seyen B.V. Leeuwarden. Prijs: ƒ 89,- (z.g. bijzondere aanbieding). Het boek van Ter Haar is een standaardwerk over macro’s uit het begin van deze eeuw. ONZE VLINDERS is dan ook nogal verouderd. Dat blijkt vooral uit de verouderde naamgeving, de literatuurverwijzingen en het voorkomen van de vlinder. Een liefhebber zal zich er echter niet snel aan storen. Het is bij vele vlinderliefhebbers ondanks de ouderdom toch nog bepaald geliefd, getuige de tamelijk hoge bedragen die ervoor worden betaald. Het is dan ook ten zeerste toe te juichen, dat er thans een vierde druk is verschenen, die nagenoeg gelijk is aan de derde uit 1928.