Ik mis in de bijdragen van de heren van Swaay en Van de Bund een regelrechte aanval op mijn stelling in het februarinummer van Vlinders. Uw beider reaktie is griezelig gelijkluidend. Dit verhaal hoor ik al vijftien jaar. ‘Het wordt hoog tijd dat de insekticiden van betere kwaliteit worden, ze zijn zo slap, dat ze de Koninginnepage weinig kwaad doen!’ Een willekeurige bos peenloof als voer voor de rups van de Koninginnepage loopt altijd op sterfte uit! Pas als mijn stellingen in breder, Europees verband worden weerlegd, buig ik het hoofd. Een land, dat 5.000 ton insekticiden gebruikt voor de bescherming van de gewassen (wij zijn koploper in Europa) moet voor een waarschijnlijk sensitief beest als de Koninginnepage desastreus zijn. In Frankrijk hoorde ik enige jaren geleden dat de Koninginnepage daar van zeer algemeen tot vrij algemeen voorkomend is afgedaald door de chemische behandeling van wortels. De soort is daar geheel op Wilde peen en andere umbelliferen aangewezen.