Van 1990 tot en met 1993 zal de EIS (European Invertebrate Survey) de sprinkhanen en krekels (Orthoptera) van Nederland inventariseren. Van de 39 inheemse soorten zal de verspreiding en biotoopkeuze bepaald worden. Verder wordt er aandacht geschonken aan de ecologie van deze dieren en zullen de veranderingen in de loop van de tijd in kaart gebracht worden. Er zal worden samengewerkt met Dr. W.K.R.E. van Wingerden van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Orthoptera zijn relatief grote dieren, die vaak in grote aantallen voorkomen en relatief goed te determineren zijn. Het determineren van sprinkhanen gebeurt met behulp van een determinatiesleutel, waarin op basis van verschillen in lichaamsbouw de soorten worden uitgesplitst. Voor het Nederlandse gebied is er hiervoor uitstekende literatuur beschikbaar.