Samen met de Nederlandse Entomologische Vereniging, Trekvlinderregistratie Nederland, het Instituut voor Taxonomische Zoölogie in Amsterdam en de Stichting Tinea, organiseert De Vlinderstichting een symposium over het trekvlinderonderzoek. Het Trekvlinderonderzoek in Nederland jubileert. Vijftig jaar worden jaarlijks door vele medewerkers waarnemingen verzameld. De heer B.J. Lempke heeft dit onderzoek gedurende deze lange periode gecoördineerd. Verschillende sprekers zullen op 13 april ingaan op het trekvlinderonderzoek in binnen- en buitenland. Daarnaast komen ook de onderzoeksprojekten en de nieuwe ontwikkelingen van De Vlinderstichting aan de orde.