In de Thiemes vlindergids uit 1981, met een nieuwe druk in 1989, staat een storende fout. Als status van de Bruine eikepage (Nordmannia ilicis) staat aangegeven: niet in Nederland voorkomend en hier ook nog nooit waargenomen. De Bruine eikepage komt echter nog wel degelijk in Nederland voor. Voor 1980 is de soort in 223 uurhokken waargenomen en na 1980 nog in 81 uurhokken. Hij staat te boek als minder algemene standvlinder in de Atlas van de Nederlandse dagvlinders. Even veranderen in uw gids dus! Novak, I. en F. Severa, 1981 (1989). Thiemes vlindergids. Uitg. Thieme, Zutphen.