Op diverse plekken in Nederland worden dagvlinders geïnventariseerd. Drie verslagen die bij De Vlinderstichting binnen kwamen, worden besproken.