Dit jaar vindt een vlinderherstelprojekt plaats in het Veenweidegebied bij Nieuwkoop. Vele aktiviteiten staan op stapel, waarvan hier meer nieuws.