In verband met de februariwaarneming van een Distelvlinder ( Cynthia cardui) bij Petten, Noord-Holland en de discussie over de herkomst in het februarinummer van Vlinders, zijn enkele winterwaarnemingen uit Marokko misschien vermeldenswaardig. Vermoedelijk zijn de vroeg in het jaar in Nederland voorkomende Distelvlinders afkomstig uit Noord-Afrika, waar de soort het gehele jaar vliegt en in voor- en najaar wordt aangevuld met exemplaren uit nog zuidelijker streken. Van 23 december 1990 tot 6 januari 1991 maakte ik een ornithologische excursie naar Marokko. De winter is in Noord-Afrika het regenseizoen en ik rekende daarom op weinig of geen vlinders. Dat viel echter mee. Het weer was redelijk met vrij veel zon. Bijna dagelijks zag ik kleine aantallen Distelvlinders. maar niet meer dan tien per dag en verspreid langs trajekten van tientallen kilometers. De meeste zag ik ten zuiden van het Hoge Atlasgebergte. Niet alleen in gekultiveerde gebieden, maar opvallend genoeg ook in kale, schraal begroeide vlakten als bij Merzouga ten zuiden van Erfoud. De vlinders vertoonden geen gericht trekgedrag; de meeste die ik zag stootten voor mij op en gingen weer in de buurt zitten.