Het tweede regionale projekt van De Vlinderstichting is in het Veenweidegebied bij Nieuwkoop in volle gang. Sinds de jaren vijftig is het gebied sterk verarmd, maar er zijn veelbelovende perspektieven. Een excursie in de schraallanden van de Meye laat duidelijk zien wat er op het moment aan schort: het beheer is niet op vlinders afgestemd.