Emmet, A.M., 1991, 288 blz., Harley Books, Martins, Great Horkesley, Colchester, Essex C06 4AH, England. Paperback 24,95 Pounds (ISBN 0 946589 35 6); gebonden 49,95 Pounds (0 946589 28 3). Het boek begint met een inleiding over en de geschiedenis van de nomenclatuur van vlinders. Daarna worden in ongeveer 190 bladzijden de wetenschappelijke namen van de Britse dagvlinders, nachtvlinders en micro's voor zover mogelijk verklaard. Tenslotte volgen enkele appendices, literatuur en een index. Bijzonder aardig voor allen die geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke namen van vlinders.