De Bruine eikepage leidt een verborgen leven. Daardoor is er maar weinig bekend van deze donkerbruine dagvlinder. Vorig jaar zijn verschillende vliegplaatsen bezocht om daarin verandering te brengen.