Begin 1991 startte de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM) met een project voor de monitoring en inventarisatie van dagvlinders in Vlaanderen. De resultaten van één seizoen waarnemen in het natuurreservaat "De Vallei van de Zwarte Beek" worden in dit artikel samengevat. De mogelijkheid om met dit onderzoek het natuurbeheer te evalueren krijgt hierbij speciale aandacht.