Na de landelijke atlas is nu de eerste provinciale dagvlinderatlas verschenen, waarbij in uurhokken (5x5 km) wordt aangegeven waar de verschillende soorten voorkomen of als zwerver zijn geconstateerd. Dit boekwerk behandelt de periode tussen 1981 en 1991, dus ook zeer recente vondsten zijn vermeld. Nu het voorkomen van vlinders een belangrijk aspect begint te worden bij het natuurbeheer, is het zeer verheugend, dat deze provinciale atlas is verschenen. Beheerders kunnen zowel uit de kaartjes als de begeleidende tekst een schat van waardevolle informatie verkrijgen.