Voor de liefhebbers van dagvlinderliteratuur zijn het heerlijke tijden: aan de regelmatige stroom van nieuwe boeken is weer een nieuw werkstuk toegevoegd; de reeds geruime tijd verwachte Ecologische Atlas geschreven door drs. F.A. Bink. Kloek formaat, ruim 500 bladzijden. De eerste ruim 150 bladzijden bevatten een twintigtal algemene hoofdstukken, waarvan vooral opvallen: landschappen en vegetaties, populatiedynamiek, levensstrategieën, levenswijze en verspreiding ('eigenschappen’) en combinaties van eigenschappen (‘biologische groepen’), die door computerbewerking van de onderzoeksgegevens van de auteur tot stand zijn gekomen. Ook komen vlindergezelschappen, soortenrijkdom en zeldzaamheid in deze eerste hoofdstukken aan de orde.