Dat de rupsen van het Boomblauwtje niet zo kieskeurig zijn blijkt uit dit artikel. Ook de uitheemse Honingboom kan aan de lijst van waardplanten worden toegevoegd.