Het gaat goed met het vlinderonderzoek in Nederland en ook in België neemt de belangstelling sterk toe. Het aantal vrijwillige medewerkers aan de projecten van De Vlinderstichting, Trekvlinderregistratle Nederland en de Vlaamse Jeugdbond groeit gestaag. Inmiddels leveren zo’n 500 mensen waarnemingen in. Het aantal waarnemingen loopt sterk op en de data-base bevat al meer dan 300.000 waarnemingen. Ieder jaar komen daar zo’n 40.000 bij. Deze gegevens worden gebruikt voor behoud en herstel van de vlinderstand in Nederland, bijvoorbeeld in de vorm van adviezen voor inrichting en beheer van natuurgebieden en openbaar groen, landlnrichtlngsplannen of mllieu-effectrapportages. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de gegevens betrouwbaar zijn. We moeten er zonder meer van uit kunnen gaan dat de doorgegeven vlindersoorten ook daadwerkelijk zijn gezien.