De laatste jaren zien we overal in het land werkgroepen ontstaan van mensen die gaan samenwerken bij het vlinders kijken. Dit heeft erg veel positieve kern ten. Je kunt ‘mooie’ vllnderplekjes uitwisselen, Je kunt samen op pad gaan en je kunt heel veel van elkaar leren. Een aantal van die werkgroepen is al wat langer bezig en werkt aan bepaalde projecten. Zo heeft de vlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland een zeer uitgebreid netwerk van monitoringroutes, die wekelijks worden gelopen, De werkgroep Hoeksche waard is bezig om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van soorten in hun werkgebied. Dit kan na een aantal jaar leiden tot de uitgave van een atlas. In Drenthe is al een provinciale atlas verschenen en ook in Friesland en Zuid-Kennemerland wordt hier serieus aan gewerkt. Wilt u meedoen met zo’n werkgroep dan vindt u hieronder de adressen van contactpersonen. Het gaat hierbij zowel om zelfstandige werkgroepen als om groepen die zijn verbonden aan andere organisaties zoals het IVN en de KNNV.