In het Waterweg-noord gebied zijn veel mensen heel actief bezig met vlinders. Velen van hen hebben zich verenigd, en zijn lid geworden van de KNNV Insekten werkgroep Waterweg-noord (IWG). Deze insektenwerkgroep is ontstaan door een samenwerking van Vlindercentrum Vlaardingen en de KNNV afdeling Waterweg-noord en houdt zich voornamelijk bezig met vlinders, zowel dag- als nachtvlinders. Enkele dagvlindersoorten, waarvan de populaties en verbreidingen jaarlijks fluctueren, worden nauwkeurig in de gaten gehouden. Dit jaar heeft de IWG een nachtvlinderinventarisatie in het Vlaardingse natuurgebied ‘de Broekpolder’ gestart. Deze inventarisaties vinden eens per twee weken plaats. Diegenen die verder gevorderd zijn helpen de mensen, die wat meer willen weten, met determineren. De Broekpolder is een gebied dat onder druk staat doordat de mogelijkheid bestaat dat de gemeente de bestemmingsplannen zodanig wijzigt dat er woningbouw kan plaatsvinden. Middels een goede vlinderinventarisatie gecombineerd met inventarisaties door andere werkgroepen (planten-, paddestoelen-, vogel- en een paddenwerkgroep) kan de gemeenteraad overtuigd worden er geen woningbouw toe te staan.