Meer Informatie vindt u op pagina 26. Te bestellen door het totaalbedrag over te maken op giro 513.44.25 van De Vlinderstlchtlng, te Wageningen o.v.v. Bestelnr. 0492 en de volledige omschrijving. Prijzen zijn inclusief verzend- en administratiekosten.