Het Klaverblauwtje is een eenvoudig getekend blauwtje. Geen opsmuk in de vorm van randvlekken of oranje halve manen: slechts één rijtje witgerande zwarte stippen en een sporadisch vlekje siert de onderzijde van zowel voor- als achtervleugel. De bovenzijde van het mannetje is diep violet-blauw, sterk dooraderd. Het wijfje volgt het mannetje in zijn eenvoud: van boven egaal bruin, van onderen met dezelfde tekening als het mannetje.