Op 11 november 1993 is te Amsterdam, op een leeftijd van bijna 92 Jaar, Barend Jan Lempke overleden. Hiermee verloren we een van de grootste Lepldopterologen die Nederland ooit heeft gekend. B.J. Lempke werd algemeen gerespecteerd en bewonderd, niet in de minste plaats om zijn grote kennis omtrent dag- en nachtvlinders. Iedereen kon altijd bij hem terecht voor wijze raad en advies en werd gestimuleerd om verder te gaan in de niet altijd even eenvoudige materie van de vlinders. In zijn oneindig geduld en rust, waarmee de vele determinaties voor vlinderllefhebbers werden uitgevoerd, is Lempke onvervangbaar. Al vroeg was Lempke geïnteresseerd in vlinders, gestimuleerd door zijn biologieleraar. Met (de eerste druk van) de boekjes van Rlchard South ging de Jonge Lempke reeds het veld in om vlinders te determineren. Daarna werd het vrijblijvende serieuzer. Later werd Lempke zelf leraar bij het MULO-onderwijs te Amsterdam. In 1939 las hij een oproep van de ‘Phaenologlsche Vereniging’ om de in dat Jaar opvallend schaarse Atalanta te melden. Het succes van deze oproep deed Lempke er toe besluiten in 1940 met het ‘Nederlandse Trekvllnderonderzoek’ te starten. In 1991 werd, samen met onder andere De Vllnderstlchtlng, het vijftigjarig bestaan van dit onderzoek gevierd met een internationaal symposium over trekvllnders. Behalve het trekvllnderonderzoek heeft Lempke tevens het standaardwerk ‘De Catalogus van de Nederlandse Macrolepldoptera’ op zijn naam staan. Een levenswerk dat tussen 1936 en 1970 In het ‘Tijdschrift voor Entomologie' gepubliceerd werd. Hierin wordt vooral de verspreiding, het voorkomen en de variabiliteit van alle macro-dag- en nachtvlinders van Nederland behandeld. Lempke beschreef hierin vele variëteiten van ondersoorten. Voorts heeft Lempke vele andere publicaties over Nederlandse vlinders op zijn naam staan. Van 1948 tot 1975 was hij redacteur van Entomologische Berichten, daarna tot 1987 mederedacteur.