Geschreven door Piet Zumkehr. Een circa 90 pagina’s tellend boek over de ecologie en de verspreiding van dagvlinders op Terschelling. Kleurenfoto’s, verspreldingskaartjes, en tabellen. Bestelnr. 0031. ƒ 24,95 (don. ƒ 20,95)