In de nadagen van september en de schaarse, warme momenten erop volgend, kunnen we ter bestrijding van eventuele droefgeestigheid onze herfsttuin een impuls geven met felle tinten. Hoe zachtzinnig of trendy we de rest van het bloei- en vliegseizoen ook met teer pastel in de weer mogen zijn, aan de natuurlijke verkleuring van de herfst ontlenen we een aanleiding om uit de band te springen, om vervolgens met ingetogen wintergroen de lange pauze te overbruggen.