Vele tienduizenden waarnemingen van vlinders worden jaarlijks aan De Vlinderstichting doorgegeven en verwerkt in de computer. Met die gegevens werken we aan behoud en herstel van de vlinderstand in Nederland. De Vlinderstichting is hiermee een PGO, wat staat voor Particuliere Gegevensbeherende Organisatie. De Vlinderstichting werkt nauw samen met allerlei andere PGO’s. zoals FLORON voor de hogere planten, SOVON voor de vogels, RAVON voor amfibieën, reptielen en vissen en nog tien andere organisaties. Deze gezamenlijke PGO’s hebben in oktober 1997 een Jaarboek Natuur uitgebracht. In dit boek wordt enorm veel informatie gegeven over de toestand van de natuur in Nederland. De situatie tot 1995 wordt vergeleken met hoe het vroeger was, tot in het begin van deze eeuw. De belangrijkste conclusie uit dit boekwerk is dat het nog steeds slecht gaat met de natuur in Nederland, maar dat de snelheid waarmee de achteruitgang plaatsvindt iets afneemt. Doordat zoveel verschillende organisaties hebben meegewerkt is het een zeer breed overzicht geworden. Uiteraard is er een hoofdstuk over dagvlinders, en ook de kleine vlinders (Microlepidoptera) en de libellen komen aan de orde. Naast al min of meer bekende zaken wordt er veel nieuws in het Jaarboek gepubliceerd. Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op de ontwikkelingen bij de zeeorganismen. Hier blijkt een toename plaats te vinden bij krabben en kreeften (met name een aantal zuidelijke soorten), terwijl een aantal tweekleppigen (schelpen) juist achteruit gaat. De Amerikaanse zwaardschede gaat sterk vooruit, terwijl andere mesheften door deze Noord Amerikaanse indringer lijken te worden verdrongen. En wist u bijvoorbeeld dat een aantal korstmossen op hunebedden bedreigd wordt door recreatie, dichtgroeien en luchtverontreiniging? Dat er paddestoelen zijn die gespecialiseerd zijn op brandplekken en nu door de strengere milieuwetten bedreigd lijken te worden? Vroeger werd overal afvalhout gebrand en waren overal van die brandplekken. Nu dat niet meer mag gaan die gespecialiseerde soorten achteruit. Het is niet allemaal somber nieuws in het jaarboek. Ook is er in te vinden dat de grauwe kiekendief, een stootvogel, in het noorden van Groningen erg toeneemt. Dit komt door de braaklegregeling, die er voor zorgt dat er veel boerenland tijdelijk uit gebruik wordt genomen. Hier ontstaan goede leefmogelijkheden voor deze vogels. Het is een boek dat je niet in een avond uitleest, want er wordt zeer veel informatie gegeven. Het is wel een boek waarin je jarenlang kunt snuffelen en steeds weer nieuwe informatie uit kunt opdiepen. Het is een uitgave van de KNNV Uitgeverij in samenwerking met de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna, de overkoepeling van al de PGO’s. Het boek is verkrijgbaar bij de Vlinderstichting (ƒ 32,50 voor donateurs en ƒ 40,00 voor anderen, beide exclusief verzendkosten).