In Nederland zijn we hard bezig met regionale atlassen. Voor Limburg en Friesland wordt dit jaar voor het laatst geïnventariseerd. Voor Terschelling is een paar jaar geleden het boekje ‘Dagvlinders van Terschelling’ uitgekomen (Zumkehr, 1994). Toch hebben we hier geen grote traditie op dit gebied. In Engeland is men al verder, want iedere zichzelf respecterende regio heeft haar eigen vlinderatlas. Eind 1997 kwam de Essex Wildlife Trust, in samenwerking met Butterfly Conservation (de Engelse Vlinderstichting) met ‘The butterflies of Essex’. De waarnemingen die in dit werk zijn samengevat betreffen ‘losse waarnemingen' van 1990-1997 en de resultaten van een speciale tuinenactie, die van 1991 tot 1996 werd gehouden. Iedereen werd gevraagd de waarnemingen in de tuin te noteren en hieruit zijn massa’s gegevens naar voren gekomen. In een hoofdstuk worden de resultaten van deze tuinenactie uitgebreid besproken. Hieruit komt een aantal aardige zaken naar voren. Zo blijkt in Engeland, en ook in Essex, Valeriaan (Valeriana officinalis) een belangrijke nectarplant te zijn. Hij wordt regelmatig aangeplant in tuinen en de vlinders maken er veel gebruik van. In Nederland ken ik Valeriaan nauwelijks uit tuinen en bovendien zie ik er zelden vlinders op. Andere zaken komen wel overeen met de Nederlandse. Zo blijken Groot koolwitje, Kleine vos, Klein koolwitje en Dagpauwoog relatief het meest in tuinen te worden gezien, terwijl soorten als Bruin en Oranje zandoogje juist veel buiten tuinen zijn aangetroffen. Bij het onderzoek is ook gevraagd naar het gedrag van de waargenomen vlinders en ook hieraan wordt een hoofdstuk in het boek gewijd. De hoodmoot bestaat echter uit de kaartjes met de beschrijvingen van het voorkomen van de dagvlinders in Essex. Bij deze besprekingen wordt ingegaan op de status van de soort, het leefgebied, het voorkomen vroeger en natuurlijk in de afgelopen jaren. Bij sommige soorten wordt nog ingegaan op de bedreigingen en op het voorkomen in de tuin. Tot slot staat in het boekje nog een checklist van alle nachtvlinders die in Essex zijn gezien en een indicatie van de talrijkheid.