De secretaris van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie, W.De Prins, heeft onlangs een boekwerk samengesteld, waarin alle tot nu toe bekende Belgische vlindersoorten worden vermeld, dus zowel dagvlinders, nachtvlinders als micro’s. Hun verspreiding in België wordt weergegeven in tabelvorm volgens de negen provincies van onze zuiderburen. Er is met twee verschillende tekens weergegeven of de soort voor en/of na 1980 in de betreffende provincie is waargenomen. In totaal zijn 2405 vlindersoorten vermeld, behorende tot 71 families. Bij de inleiding tot elke familie worden onder andere literatuurverwijzingen gegeven omtrent de determinatie van de betreffende soorten. Een uitvoerige literatuurlijst en een alfabetisch register besluiten het boek, dat in totaal 236 bladzijden beslaat. Al met al een zeer nuttig werkstuk. W. De Prins, Catalogue of the Lepidoptera of Belgium. Studiedocument nr. 92 van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Vautierstraat 29, B-1000 Brussel, Prijs 580 BEF + verzendkosten. Jan de Gooijer