In deze rubriek treft u een korte omschrijving aan van actuele projecten en rapporten van De Vlinderstichting. De invoering van maaicombinaties die het maaisel direct na het maaien opzuigen betekent een aanzienlijke tijdsbesparing bij het beheer van wegbermen. Wel waren er twijfels over de mogelijke schade aan dagvlinders en andere insecten. Door experimenteel onderzoek is nu vastgesteld dat het maai-zuigsysteem inderdaad een hoge sterfte teweegbrengt onder rupsen. De sterfte treedt vooral op bij de noodzakelijke verkleining van het maaisel voor het opzuigen. Aanbevolen wordt om het maai-zuigsysteem slechts in te zetten op smalle stroken en kleine oppervlakten. Waar mogelijk kan beter worden gewerkt met de minder schadelijke schotelmaaier.