05/08). Zowel in de eerste als in de tweede periode blijft Moerasrolklaver de belangrijkste nectarplant. Toch is het duidelijk dat in de tweede periode, zowel voor de mannetjes als voor de wijfjes, de andere nectarplanten relatief belangrijker worden. Speerdistel komt later in bloei dan Akkerdistel en vooral bij wijfjes valt het op dat ze in de tweede periode relatief meer voeden op Speerdistel dan op Akkerdistel. Ook de Wilde kaardebol wordt relatief belangrijker voor wijfjes in de tweede periode. Op het aangrenzende veld werd Vogelwikke, in afwezigheid van Moerasrolklaver, veruit het meest bezocht, gevolgd door Akkerdistel. Of er verschuivingen optreden naar andere nectarplanten in de loop van de vliegtijd werd hier niet nagegaan.