In augustus 1998 is deel 4 van 'De Vegetatie van Nederland' verschenen. Dit boek is een buitengewoon fraai product geworden. De Vegetatie van Nederland is hét nieuwe standaardwerk na Plantengemeenschappen in Nederland, geschreven door Westhoff en Den Held in 1969. In 'De Vegetatie van Nederland' worden alle in Nederland voorkomende vegetatietypen behandeld.