In de loop van 1997 werd ik verrast door een schrijven van De Vlinderstichting, waarin het actieplan 2000 onder de aandacht gebracht werd. Het was voorzien van een tweetal kaartjes van de provincie Flevoland, waarop aangegeven stond welke atlasblokken en kilometerhokken inmiddels voldoende onderzocht waren op de aanwezigheid van dagvlinders. Beide kaartjes waren bedroevend leeg.