Dagvlinders met hun fraaie kleuren zijn echte aandachttrekkers. Nachtvlinders kunnen van oudsher op minder belangstelling rekenen. Niet terecht: er zijn in ons land maar liefst 800 soorten nachtvlinders waaronder ook een flink aantal dat overdag actief is. Daarom zijn twee jaar lang acht soorten dagactieve nachtvlinders ‘in ‘t zonnetje’ gezet. In 1997 zijn KNNV, de jeugdbonden NJN en JNM en De Vlinderstichting begonnen met dit veldstudieproject, in eerste instantie met hun eigen leden en donateurs. In 1998 is een breed publiek benaderd om mee te doen. Inmiddels zijn 650 waarnemingskaarten teruggestuurd en verwerkt. Dit leverde veel recente en soms verrassende informatie op over de verspreiding van de acht soorten.