Overdracht van vermogen of inkomen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Met het doen van een schenking aan een instelling wordt bereikt dat er vermogen of inkomen wordt overgeheveld. Een goede planning kan hierbij aanzienlijke belastingvoordelen opleveren. Overweegt u een bijdrage aan een instelling te geven dan is het raadzaam na te denken over de vraag in welke vorm u de schenking doet en of de schenking fiscaal aftrekbaar is.