U als donateur weet het natuurlijk wel: het gaat slecht met de Nederlandse dagvlinders. Om ook anderen daarvan te doordringen bracht De Vlinderstichting dit voorjaar het Herstelplan Dagvlinders uit. In dat plan worden maatregelen voorgesteld die genomen moeten worden om vlinderherstel mogelijk te maken. Het herstelplan doet een beroep op beleidsmakers en terreinbeherende instanties en organisaties om samen met De Vlinderstichting behoud en herstel van de vlinderstand in Nederland te realiseren.