Augustus – wat een rijk gevoel kan zo’n oogstmaand je als tuinbezitter geven! Behalve voor onze gevleugelde disgenoten valt er in een welvoorziene vlindertuin ook voor ons zelf heel wat te genieten, dat eetbaar en smakelijk mag heten. Naast nectaraanbod kan de wens om uit eigen tuin te eten een duidelijke richting aan de sortimentskeus geven. Vlinders houden ons gezelschap, eerst als voorproevers en bestuivers van de bloesem, later als terechte profiteurs van valfruit op onze tuintafel. Tafeltje, dek je!