In de vorige bijdrage zijn wij ingegaan op de voorwaarden waar een gift in contanten aan moet voldoen. Er zijn drempels die in acht genomen moeten worden en het aftrekbare bedrag is aan een maximum gebonden. Een andere vorm om een gift te doen is het schenken van een lijfrente termijn. Het bijzondere hiervan is dat het aftrekbare bedrag niet is begrensd. De geschonken lijfrente termijn is onbeperkt aftrekbaar. U heeft dus niet te maken met de ondergrens van 1% en de bovengrens van 10%.