De belastingwereld beleeft roerige tijden. Enkele weken geleden is een nieuw belastingstelsel geïntroduceerd. Dit belastingstelsel heeft ingrijpende gevolgen voor bedrijfsleven en particulieren. In de vorige twee bijdragen is ingegaan op twee mogelijkheden om tijdens leven vermogen over te dragen. Genoemd zijn de aftrekmogelijkheden om een schenking in aftrek te brengen als buitengewone last of als lijfrente. Hoe worden uw giften onder het nieuwe belastingplan behandeld. Krijgt u nog een aftrek of‘verdampt’ deze?