Meer dan 740 wilde planten en struiken en nog eens 51 boomsoorten worden in deze geheel nieuwe en kleurrijke flora behandeld. Het formaat (14 x 22 cm) staat borg voor een plekje in de rugtas. Na de Nederlandse en wetenschappelijke naam volgen heel beknopt enkele karakteristieke kenmerken en biologische gegevens van de plant. Ook wordt de status en de verspreiding in Nederland en Vlaanderen en het al of niet voorkomen op de Rode Lijst beschreven. Uiteraard is van elke plant een illustratie in kleur opgenomen. De tekenaar Jens Overgaard Christensen tekende ze naar voorbeelden die hij buiten in het veld aantrof. En dit zal het determineren voor sommige soorten vergemakkelijken, omdat de tekeningen vaak heel mooi de natuurlijke groeiwijze getroffen hebben. De binding met 'buiten' komt ook op andere manieren sterk naar voren. Zo is bijvoorbeeld op de tekening van de klokjesgentiaan een eierleggend vrouwtje van het heidegentiaanblauwtje te zien, samen met al gelegde eitjes op de bloemknoppen. Bovendien wordt elke bladzijde afgesloten met een ecologisch weetje over een speciale plant of groep, en veel van deze informatie is erg leuk als aanvulling op een gelukte determinatie. Geheel in deze lijn wordt het boek afgesloten met een reeks korte hoofdstukjes die inzicht verschaffen in de biologie van planten. Hierin komen onder andere systematiek en bouw van planten, fotosynthese, parasieten en verdedigingsmechanismen van planten aan bod.