De stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) houdt zich bezig met inventarisatie en monitoring van de koudbloedige gewervelde dieren in Nederland. Al vele decennia worden waarnemingen van deze diergroepen genoteerd en in de RAVON-archieven opgeslagen. In het verleden zijn enkele verspreidingsatlassen verschenen over amfibieën en reptielen. Momenteel werkt RAVON aan een nieuwe verspreidingsatlas van amfibieën en reptielen, Het RAVON-bestand is inmiddels omvangrijk, maar er zijn ook nog heel wat gebieden waarvan weinig of niets bekend is. RAVON is daarom op zoek naar waarnemingen van kikkers, padden, salamanders, hagedissen en slangen. Zowel gegevens over gewone als zeldzame soorten zijn van harte welkom. Wij willen u daarom bij deze oproepen zoveel mogelijk recente maar ook historische waarnemingen op te sturen. Sla daarom uw veldboekjes er op na of graaf nog eens diep in uw geheugen en stuur zoveel mogelijk waarnemingen in. Uiteraard kunt u ook waarnemingen van vissen insturen. Als 'beloning' zullen wij u als waarnemer vermelden in de uit te brengen atlas. Voor een goede bruikbaarheid zijn tenminste de volgende gegevens voor ons noodzakelijk; soort (als u foto's heeft: graag meesturen), plaats (graag met Amersfoortcoördinaten aangeven; het zetten van een stip op een gedetailleerd kaartje kan ook), datum (eventueel een inschatting bv. begin jaren tachtig).