In 1999 verscheen als sluitstuk van 'De Vegetatie van Nederland' het vijfde deel. In 'De Vegetatie van Nederland' worden alle in Nederland voorkomende vegetatietypen op grond van ruim 300.000 vegetatie-opnamen behandeld. Door het verschijnen van dit vijfde deel is de herkenning van alle vegetatietypen in Nederland nu mogelijk.