Het donateursonderzoek (zie katern) bevestigde nog eens wat we al wisten: veel van onze donateurs zijn ook lid van andere natuurbeschermingsorganisaties. Toen Vogelbescherming Nederland (120.000 leden) ons een pagina in het blad Vogels ter beschikking stelde, hoopten wij dan ook dat zo'n 100 tot 200 vogelliefhebbers zich het lot van de vlinders zouden aantrekken en donateur zouden worden. Het resultaat van deze actie overtrof echter onze stoutste verwachtingen: meer dan 700 vogelaars meldden zich aan als donateur. Nog steeds komen er dagelijks antwoordkaarten met nieuwe aanmeldingen binnen. Het donateursaantal van De Vlinderstichting steeg daarmee met meer dan 10 procent! Wij heten alle vogelaars van harte welkom bij De Vlinderstichting en bedanken Vogelbescherming voor haar medewerking aan deze succesvolle actie. (LvA)