Op de woensdagmiddagen 16 mei en 21 juni is er een Staatsbosbeheerexcursie in het Bargerveen. De boswachter vertelt onderweg allerlei leuke wetenswaardigheden over de reptielen, vogels, vlinders en libellen die hier in grote getale voorkomen. Informatie: boswachter Jans de Vries, tel. 0591- 313572 of 06-53261643.