Al sinds lang oefenen de duinen een bijzondere aantrekkingskracht uit op vlinderaars. De duinen herbergen inderdaad meerdere bijzondere soorten, die elders in Vlaanderen ontbreken of duidelijk minder talrijk zijn. Maar, ook de kuststrook deelt in de algemene achteruitgang en enkele van de typische duinsoorten zijn duidelijk achteruitgegaan of reeds uitgestorven, terwijl anderen dan weer sterk toegenomen zijn. In deze bijdrage gaan we op zoek naar de oorzaken van de verschuivingen in de dagvlinderfauna in de Vlaamse duinen.