In het meinummer van Vlinders hebt u kunnen lezen hoe via het Landelijke Meetnet Dagvlinders een beeld wordt verkregen van de ontwikkeling van de vlinderstand in ons land. Een van de belangrijkste resultaten van het meetnet zijn de jaarlijkse indexen en de trends over de jaren. In dit artikel worden grafieken gepresenteerd met de ontwikkeling per soort van 1990 tot en met 1999. Indexen zijn een maat voor de verandering van een soort van jaar tot jaar. Het jaar 1990 is als basisjaar gekozen en de index van een volgend jaar wordt steeds ten opzichte van dit basisjaar berekend.