In het gele katern van het februarinummer heeft u al wat kunnen lezen over de Nationale kinder-vlinder-kijkactie. Overal in het land gaan kinderen bijhouden welke dagvlinders zij zien en geven dat door aan De Vlinderstichting. Door kinderen actief te laten kijken naar vlinders, dieren die deel uit maken van hun eigen leefomgeving laten we hen ervaren hoe bijzonder en gevarieerd de natuur is. De actie is gericht op schoolkinderen in groep 5 tot en met 8. Inmiddels hebben zich al ruim 50 scholen met ongeveer 80 groepen aangemeld voor de eerste actieperiode, die in september begint. In april 2001 gaat de tweede lichting scholen van start. Vanaf die tijd zullen ruim 1000 scholen en dus meer dan 50.000 kinderen zich met de actie bezighouden