In de afgelopen jaren zijn er regelmatig veranderingen geweest in de verkoop van onze vlinderartikelen. U heeft gemerkt dat het sortiment steeds kleiner werd en dat sinds anderhalf jaar de meeste bestellingen vanuit het Groen Verzendhuis in Zeist werden verstuurd. Vanaf september |l. zijn wij bovendien met de verkoop via onze wederverkopers gestopt en na 1 april 2001 zal De Vlinderstichting vrijwel geheel haar directe verkoopactiviteiten beëindigen. De reden voor deze afbouw ligt voor de hand, namelijk dat onze verkoop de laatste jaren meer kostte dan hij opbracht. Van begin af aan hebben wij onze verkoop gezien als belangrijke promotie voor onze stichting, op voorwaarde dat er geen geld op moest worden toegelegd.