In 1990 startte het Landelijk Meetnet Dagvlinders, toen nog Dagvlindermonitoringproject genoemd. Het was meteen een groot succes en na drie jaar waren er al meer dan 200 telpunten. Het meetnet is een samenwerkingsproject tussen De Vlinderstichting en het CBS; het wordt medegefinancierd door het Expertisecentrum LNV in Wageningen. De honderden vrijwilligers die inmiddels meedoen, zorgen er samen voor dat we veranderingen in de dagvlinderstand op de voet kunnen volgen.