Het afgelopen vlinderjaar was in meerdere opzichten opmerkelijk. In mei werden tijdens een lange periode met mooi weer erg veel vlinders gezien. De zomer zelf was somber en een aantal soorten werd opvallend weinig gezien. De nazomer leverde weer wat beter weer en ook weer wat meer waarnemingen op. Hieronder is een selectie gemaakt van de vlinderwaarnemingen die het afgelopen jaar bij ons binnen zijn gekomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op onze internetpagina.